News ข่าวประชาสัมพันธ์

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ม.ค. 2562 15:35:53 เข้าชม 8228

"โครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 #บ้านรักสุนัข
ร่วมกับ กรมปศุสัตว์นครศรีธรรมราช และรณรงค์ให้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช