News ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.นครศรีฯ ร่วมเทศบาลหัวไทร ร่วมแถลงข่าว จัด คอนเสิร์ต การกุศล "ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ"

หมวดหมู่ :: ข่าวทั่วไป
7 มี.ค. 2562 12:51:16 เข้าชม 3358

อบจ.นครศรีฯ ร่วมเทศบาลหัวไทร ร่วมแถลงข่าว จัด คอนเสิร์ต การกุศล "ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ"
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลหัวไทร เปิดแถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ต การกุศลขึ้น ณ.สนามสวนหลวง ร.9 อบจ.นครศรีธรรมราช

 
ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ชื่อว่า"ดนตรี วิถีศิลป์ ถิ่นลุ่มน้ำ " จะจัดขึ้นสนามเทศบาลตำบลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 30 มีนาคม 2562 โดยที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ.หัวไทร และจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งและวงโยธวาธิต โรงเรียรหัวไทรบำรุงราษฎร์ การสนับสนุนอุปกรณกีฬาให้กับโรงเรียนในอำเภอหัวไทร และเพื่อการเผนแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีคนลุ่มน้ำ จากอดีตรสู่ปัจจุบัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีการร่วมมือกันหลายภาคส่วน โดยมีนายอำเภอหัวไทร นายวิทยา เขียวรอด เป็นประธานดำเนินงาน
การเปิดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 นั้นได้มีนายอำเภอหัวไทร นายกเทศมนตรี ต.หัวไทรและ สจ.เขตพื้นที่หัวไทรร่วมแถลงข่าว อีกทั้งมีการแสดงมโนราห์ นักร้องมาร่วมร้องเพลงในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย


สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช รายงาน