News ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปจ.นครศรีธรรมราช เปิดเวทีกลาง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ "นครศรีฯสู่สังคมสุขภาวะ"

หมวดหมู่ :: ข่าวทั่วไป
7 มี.ค. 2562 11:54:22 เข้าชม 3281

ศปจ.นครศรีธรรมราช เปิดเวทีกลาง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ "นครศรีฯสู่สังคมสุขภาวะ"
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสังคมสุขภาวะ จ.นครศรีธรรมราช ศปจ. ร่วมกับ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช จัดเวที ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัด ณ.ห้องประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้แทนจากภาครัฐ วิชาการ เอกชน องค์กรชุมชน เช่น รักษาการนายก อบจ.นครศรีธรรมราช พมจ. สาธารณสุข ปภ. มหาวิทยาลัย พอช. สภาองค์กรชุมชน หอการค้า กขป.และ สช. รวมกว่า 50 คน 
นายอานนท์ มีศรี ประธาน ศปจ. ได้กล่าวว่า สมัชชาสุขภาพ จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานมาตั้งแต่ ปี 2551 มีหน่วยเลขานุการกิจ ทำหน้าที่ประสานงาน เริ่มแรกนั้น ทางสมาคมดับบ้านดับเมือง ส่งต่อให้กับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาธารณสุขจังหวัด และ ตั้งแต่ปี 2559 สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยเลขานุการกิจจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งการทำงานมีคณะทำงาน กำกับทิศ หน่วยเลขานุการกิจ คณะทำงานรายประเด็น ตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 สมัชชาพื้นที่ เป็นหน้าที่ของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพของจังหวัด โดยที่อาศัยการมีส่วนร่วม และยึกหลักสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา นครศรีธรรมราชเอง ได้กำหนดประเด็นขับเคลื่อนสุขภาวะ 3 ประเด็น ตั้งแต่ ปี 2559 คือ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ปัจจัยเสี่ยงเด็กและเยาชน การจัดการน้ำทั้งระบบ และจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมา 3 ปี ได้นำมติจากงานสมัชชาจังหวัดไปขับเคลื่อนทั้ง 3 ประเด็น จนในตอนนี้ได้มีการบูรณาการและยกระดับประเด็นการเคลื่อนสู่นโยบาย ระดับจังหวัด คือ ความมั่นคงทางอาหาร ที่เป็นนโยบายยุทธศาสตร์ อาหาร จ.นครศรีธรรมราช กับยุทธศาสตร์จังหวัด การจัดการน้ำทั้งระบบ กับการสร้างฝายมีชีวิตและต่อยอดเป็นการจัดทำธรรมนูญฝาย และเป็นนโยบายการจัดการน้ำโดยชุมชนกัยการสร้างฝายมีชีวิตระดับชาติ ส่วนประเด็นปัจจัยเสี่ยงเองก็ได้เสนอชื่อคณะทำงานปัจจัยเสี่ยง กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งทั้งหมดนี้เห็นความคืบหน้าของการขับเคลือนงานสมัชชาสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของ จ.นครฯที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดีในระดับหนึ่ง 
นายอานนท์ กล่าวต่อว่า ในปี 2562 นี้ การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ ก็ยกระดับ ขาเคลื่อนและขาประเมินผล โดยที่ใช้โอกาศ ของการเชื่อมประสานโครงการ พลเมืองจิตอาสา และโครงการจัดทำธรรมนูญตำบล และ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ วิชาการ เอกชน องค์กรชุมชน เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่า เดือนมิถุนายน 2562 จะมีการจัดงานมหกรรม"นครศรีฯสู่สังคมสุขภาวะ" เพื่อการชื่นชมผลงานของกันและกัน กับการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของ จ.นครศรีธรรมราช ที่มี ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาสังคมสุขภาวะ หรือ ศปจ.เป็นโซ่ข้อกลาง
ด้าน นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัด อบจ.นครศรีธรรมราช รักษาการนายก อบจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทาง อบจ.ยินดีที่จะเดินเคียงข้างและร่วมงานกับ ทุกภาคส่วนที่จะก่อให้เกอดประโยชน์กับประชาชน ที่สำคัญประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อบจ.ก็ได้มีหลายโครงการ เช่น การตรวจสานตกค้างในพืชผัก อาหาร ตอนนี้มีเครื่องแล้วและจะทำงานร่วมกับ สสจ.สสอ. อสม. เป็นต้น ส่วนสมัชชาสุขภาพจะเสียบปลั๊กกันอย่างไร อบจ.ยินดี และการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ปีนี้เป็นปีที่แล้งจัดตั้งแต่ต้นฤดู ทาง อบจ.เองก็มีแนวทางที่จะจัดให้มัแหล่งน้ำในชุมชน "หลุมขนมครก"ในพื้นที่สาธารณะของตำบลหรือมีคนอุทิศที่ให้ทำ ขอฝากเรื่องนี้ด้วย นายมนูญกล่าว
ด้านนายอุดมพร กาญจ์ ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนมานานและยินดีที่จะทำงานร่วมและสนับสนุนต่อไปในงานภัยพิบัติ

สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช รายงาน