News ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง จัดระบบการศึกษาที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนของนักศึกษา เน้น จบออกมา ต้องรับใช้สังคม

หมวดหมู่ :: ข่าวทั่วไป
7 ก.พ. 2562 00:25:09 เข้าชม 4572

ปัญหาทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้สุขภาพของคนประสบกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นจำนวนมาก มาวันนี้ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

ได้เห็นการดำเนินกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ "โครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน" โดยที่ให้นักศึกษา เลี้ยงไก่พันธ์ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดไล่ทุ่ง ปลาดุก ปลูกผักปลอดสารพิษ

ซึ่งเป็นกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา กิจกรรมนี้เป็นการสร้างวินัย ความรับผิดชอบ การฝึกทักษะชีวิต หลังจากจบการศึกษาออกไป สิ่งที่เกิดตามมาคือ รายได้ที่เกิดจากการขายผลผลิต นอกจากนั้นการนำสาขาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย มาเป็นส่วนหนึ่งในสถานศึกษา การใช้สมุนไพรการบำบัดรักษา นวดแผนไทย และจะเชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นการพัฒนาผู้เรียนและการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้นครศรีธรรมราช รายงาน