News ข่าวประชาสัมพันธ์

การประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขาดน้ำหลายพื้นที่

หมวดหมู่ :: ข่าวทั่วไป
16 เม.ย. 2562 20:02:51 เข้าชม 3763
หลังสงกรานต์ กว่า 3 วันน้ำประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในหมู่บ้านการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 2 อ้อมค่าย ต.ปากพูน น้ำประปาไม่ไหล ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562 ถึงวันนี้ 16 เมษายน 2562  เข้าวันที่ 3 ยังไม่มีวี่แวว ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ไม่มีคำตอบจาก หน่วยงานรับผิดชอบ ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีผู้พักอาศัย กว่า 800 หลังคาเรือน ชาวบ้านกล่าวว่า ที่นี่มี
ปัญหามากเรื่องของน้ำประปา ไหลบ้างไม่ไหลบ้างบางซอยไหลบางซอยไม่ไหลบางวันหยุดทั้งหมู่บ้าน เคยแจ้งต่อการเคหะหลายครั้ง โดยได้รับคำตอบว่ามีการซ่อมท่อบ้าง น้ำไม่พอบ้าง แต่ไม่เคยได้รับคำตอบโดยตรงจากการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแต่อย่างได ชาวบ้านได้ทนทุกข์มาหลายปี ก่อนหน้านี้เมื่อ ปี 2557 ชาวบ้านในหมู่บ้นการเคหะฯอ้อมค่ายรวมตัวประท้วงต่อ การเคหะแห่งชาตินครศรีธรรมราช และเคยร้องเรียนหลายครั้งแต่ไม่มีผล ประกอบกับตอนนี้การเคหะอ้อมค่ายได้มีการก่อสร้างอาคารพานิชเพิ่มเติมด้านหน้า นับ 60 ห้อง หวั่นว่าการใช้น้ำจะมีปัญหาหนักกว่าตอนนี้อย่างแน่นอน

ลิกอร์ NEWS  รายงาน