สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

  • Written by 
  • Monday, 26 March 2018 00:00
|  
(0 votes)

"โครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 #บ้านรักสุนัข
ร่วมกับ กรมปศุสัตว์นครศรีธรรมราช และรณรงค์ให้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


  

Written By:

Super User
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.