สื่อล่าสุด VDO

PHOTO GALLERY

FEATURED STORIES

ประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนนโยบาย

17-18 มี.ค.61 ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค จ.ตรัง  ...

ประชาสัมพันธ์

"หลาดหน้าพระธาตุ เมืองคอน"

"หลาดหน้าพระธาตุ เมืองคอน" อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ...

ประชาสัมพันธ์

ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข

8 มี.ค. 2561  “โครงการวิชาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ...

ประชาสัมพันธ์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

8 ม.ค. 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ...

ประชาสัมพันธ์

พลิกฟื้นสุขภาวะชุมชน

(8-9/03/2561) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการประชุมวิชาการ ...

ประชาสัมพันธ์

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

(7/03/61)ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นำสื่อมวลชน รับฟังการจัดการ ...