News ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนน่าอยู่ กลไกสภาผู้นำชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเอง

หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์
6 ส.ค. 2562 19:50:53 เข้าชม 814

นายมัชลัน ตะเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต ยะลา ชี้เป้า 3 ปี ความเข้มแข็งชุมชน 9 มิติ โดยใช้กลไกสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็งสามารถจัดการปัญหาต่างๆในชุมชนได้ด้วยตัวเอง มีแผนชุมชนพึ่งตนเอง สภาผู้นำชุมชนสามารถดำเนินงานตามแผนชุมชนได้สำเร็จ เกิดผลลัพธ์เชิงประเด็น เกิดการเชื่อมโยงกับภาคีอื่นๆ สภาผู้นำชุมชนสามารถดำเนินงานร่วมกับภาคี หน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ได้ และคนในชุมชนมีความสุขจากการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนได้สำเร็จ ในการประชุมประเด็นชุมชนน่าอยู่ ณ ห้องประชุมลิลลี่ 4 โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี