News ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์
6 ส.ค. 2562 19:41:43 เข้าชม 838

คุณซาบะ ยาแม ผู้ใหญ่บ้านบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ร่วมเสวนา ลานนิทรรศการ ลานปัญญาสร้างสุข แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม ในประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใต้หัวข้อ สานพลังภาคีเครือข่าย พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่ Smart Mom Smart Kids” โดยเสนอการสร้างกระบวนการสานงานเสริมพลังของภาคีเครือข่ายสุขภาวะเชื่อมร้อยสู้การยกระดับองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพบนฐานชีวิตชาวใต้ แก้ไขปัญหาสุขภาพในกลุ่มแม่และเด็กขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือ และ การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมลิลลี่ 3 โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี